Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97, nr 133, poz. 882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 921 § 1 kpc egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.
Komornik działa przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, którego właściwość terytorialna obejmuje:

  1. części miasta Poznania w granicach dzielnic Nowe Miasto i Wilda (wykaz ulic w PDF)
  2. oraz z obszaru gmin (wykaz miejscowości w PDF):
  • Luboń
  • Puszczykowo
  • Czerwonak
  • Swarzędz